Vovox Kabloları Hakkında...

Vovox Kabloları Hakkında...

VOVOX – gerçek ses için...

İsviçre’de geliştirilip üretilen Vovox kablolarında en üst kalite ve saf ham materyaller kullanılmaktadır. Bu sayede, müzisyenlerin enstrümanlarından, stüdyo ortamlarına veya sahneden, evdeki müzik dinleme sistemlerine kadar tüm ses sinyallerinin mükemmel iletimi sağlanmaktadır.

Kablolar birçok görevi yerine getirmektedir; dijital veya analog, elektriksel veya optik formda, çok geniş frekans aralığında, gücü sağlamak ve sinyalleri iletmek.

Vovox ses iletkenleri, sadece tek bir şey için özel olarak tasarlanmıştır; sinyal zincirindeki değişik komponentlere sesi iletmek. Tasarım ve özenle seçilmiş ve optimize edilmiş materyaller, ses bilgisinde minimum kayıp ile sinyal akışı sağlamaktadır.

Tasarım

Tüm Vovox ses iletkenleri aynı tasarım temellerine sahiptir. Diğer birçok kablo üreticisinden Vovox’u ayıran temel özellik, Vovox kablolarının ohmik rezistans veya kapasite gibi bazı fiziksel değerlerle optimize edilmemesidir. Uzun ve kapsamlı testler sonucunda, bir ses iletkeninin etkisinin bir kaç ölçümle sınırlandırılamayacak kadar komplex bir yapıya sahip olduğunu öğrendik. Vovox’un hedefi kesinlikle kağıt üzerinde müthiş data değerlerine sahip kablolar üretmek değil, en iyi ses iletimi özelliklerine sahip ses iletkenleri üretmektir. Bu amaç için en iyi ölçüm aleti ise kesinlikle insanın “işitme” duyusudur.

İletkenlerin düzenlenmesi

Akım, herhangi bir iletken üzerindeki manyetik alanı artırır. Şayet iki iletken arasındaki mesafe çok küçük ise, etkileşimler ve karışmalar (parazitler) oluşur. Sonuç da ses kalitesinde duyulabilir bir kayıptır. Bu sebeple Vovox, iletkenleri aralarında büyük mesafe olacak şekilde düzenler.

Sinyal, dönüş sinyali ve koruma

Bir kablonun içerisindeki iletkenlerin bir çok fonksiyonu yerine getirmesi gerekir. Korumanın (shield) ana fonksiyonu, sinyal iletkeninin karışımlardan (parazitlerden) etkilenmesini engellemektir. Birçok kabloda koruma, aynı zamanda dönüş sinyal iletkeni olarak kullanılmaktadır. Vovox bu fonksiyonları ayırmıştır. Bu belki çok komplex bir yapıdır, ancak kesinlikle ses kalitesinde artışı sağlamıştır.

İletken materyalleri

Doğru iletken materyali seçimi, seste kritik derecede önemlidir. Tüm Vovox ses iletkenlerinin özü, ultra-saf bakırdan yapılmış gümüş-kaplama solid-core’dur. Gümüşün bakıra oranla daha iyi iletkenlik özelliğine sahip olması sebebi ile önemli yüzey alanında akım yoğunluğu artırılmış olur. Ayrıca, solid-core (tek tellerden oluşan) yapısı ile Vovox kabloları, diğer firmaların çoğunlukla kullandığı ve birçok küçük telin birleştirilmesi ile yapılan kablolardan (stranded –birleştirilmiş tellerden) ayrılır.

Ultra-saf polimerler

Vovox ses iletkenleri, iki katmanlı yüksek-teknoloji polimerler ile kaplanmıştır. Plastiklerin ses iletimine direkt bir katkısı olmasa da, ses kalitesi üzerinde bir etkileri vardır. Vovox, bu sebeple herhangi bir PVC malzeme kullanmamaktadır. Sadece plastiği yumuşatıcı malzeme içermeyen ultra-saf plastikler kullanılmaktadır. Renk pigmentlerinin kullanımından bile kaçınılmıştır.

Sorular ve Cevaplar

Vovox ses iletkenlerini diğer kablolardan ayıran nedir?

a) Konsept: Vovox ses iletkenleri tasarımı ve üretimi, elektrik mühendisliğine değil, materyal bilimine dayanır.

b) Amaç: Vovox, işlem sırasında bilgi kaybına uğramayacak sinyal iletimini hedefler. Bu amaca belli uygulamalardaki sesin ölçümü ile ulaşmak mümkün değildir; örnek olarak, belli bir enstrüman veya müzik türüne uygun özel kablo gibi... “Değişmemiş sinyal iletimi” hedefine asla yardım etmeyeceği için, bu tarz ölçümlerin sonucu sadece bir “gelişme” olarak gözükebilir. Vovox tarafından yapılan tüm ölçümlerin tek bir amacı vardır: kusursuz sinyal akışı elde etmek için tüm engelleri kaldırmak!

c)  Teknik anlayış: Vovox ses iletkenleri, diğer geleneksel kablolara göre birçok açıdan farklılık gösterir. Bazı farklılıklar çok belirginken, diğerleri saklıdır ve Vovox’un sırrı olarak kalacaktır.

 • Solid-core iletkenler: katı tellerden yapılan iletkenler, oxsijenden arınmış bakır üzeri gümüş kaplamadır
 • Yüksek saflıkta yüksek teknoloji plastikler
 • Plastik yumuşatıcı malzeme kullanılmamaktadır
 • PVC kullanılmamaktadır
 • Renk pigmentleri kullanılmamaktadır
 • Topraklama için ek iletken kullanımı, sinyal iletkenleri ile aynı yüksek kaliteye sahiptir
 • Diğer firmalarda sıkça görülmeyen şekilde iletkenler arası geniş mesafe

Vovox ses iletkenlerinde görülen efektlerin birçoğunun elektrik mühendisliği teorileri ile ters düşmesi gerçeğini nasıl açıklarsınız?

Vovox ses iletkenleri, materyal bilimi altyapısı ile geliştirilir ve üretilir. Bu bakış açısı, elektrik mühendisliğinde kullanılandan farklıdır ve yeni anlayışlar içerir. Elektrik mühendisliğindeki formüller doğrudur, ancak idealleştirilmiş madde fikirleri sebebi ile bazı olayları göz ardı etmektedirler. Vovox’un anlayışı elektrik mühendisliğine karşı değil, aksine tamamlayıcıdır.

Vovox’un kablolarının yönlülüğünü açıklamak mümkün müdür?

Genel olarak metaller kristallerdir. Bu sebeple de, farklı yönlerde ölçüldüklerinde değişik özellikler ve değerler gösterirler.

Vovox ses iletkenleri solid-core iletkenlerdir, yani tek tellerden yapılmışlardır, birçok ufak sarılmış telden değil. Sarılmış ufak teller birçok işlem görür ve büyük bir ihtimalle bu sebeple tüm filamentler aynı yöne sahip olmazlar. Yönlü özellikleri bu tarz kablolarda (stranded) bu sebeple birbirini yok eder.

Vovox ses iletkenlerinde bu olmayacaktır (solid-core yapısı sebebi ile).

Korumalı (shielded) veya korumasız (non-shielded) kabloyu neye göre seçmeliyiz?

Çoğu Vovox ses iletkenleri korumasız “direct” versiyon ve korumalı “protect” versiyon olarak mevcuttur. Koruma, hum ve buzz seslerini engeller, ancak ses kalitesinde de küçük bir düşme olur.

Bazı durumlarda korumalı kablo kullanmak gereklidir. Bununla beraber, özellikle balanslı kablolarda, koruma olmadığı halde sesteki bu tarz problemler (hum ve buzz gibi) çok ender görülmektedir. Hatta “direct” ses iletkenleri bu gibi durumlarda daha da iyi sonuç verebilir.

Vovox, genel olarak etkileşimin (interference) problem olduğu ortamlarda (bunlar aşağıda listelenmiştir), “protect” ses iletkenleri kullanmayı öneriyor. Tüm diğer durumlarda, korumasız “direct” versiyonların kullanılmasını öneriyor.

 • Etkileşimin control edilemeyen durumlar yarattığı ortamlarda (örnek: canlı konserler veya canlı konser kayıtları)
 • Balanssız kabloların 1.5m’den fazla olduğu durumlarda
 • Plak-çalar’larda
 • Manyetik’lere sahip amplifiye edilen müzik aletlerinde

Direct ve Protect ses iletkenleri arasındaki ses farkı ne kadar büyüktür?

Tüm Vovox ses iletkenleri son derece açık, direkt ve zengin bir sese sahiptir. Eğer biri Vovox’un link direct S model kablosunun ses iletim özelliğini “100 puan” ve standart balanslı bir kabloyu da “0 puan” olarak değerlendirirsek, Vovox link protect S aşağı-yukarı “80 puan” civarında olurdu.

Farklı kablolar arasında, ne kadarlık bir kablo uzunluğu duyulabilir bir fark yaratır?

Farklılıklar çok kısa kablolarda dahi duyulabilir. Bu durum, iki aktif ses komponenti arasında kullanılan kısa bağlantı kablosu durumunda özellikle gerçektir.

Kablonun uzunluğunun ses kalitesi üzerindeki etkisi ne kadar büyüktür?

Bu soru çok basit gözükse de, tüm durumlarda doğru olabilecek bir cevap vermek çok zordur. Bazı genel bilgiler:

 • Pasif hoparlör kablolarında, uzunluğun sese etkisi oldukça büyüktür. Kablo uzadıkça, ses kalitesinde kayıp artar.
 • Balanssız kablolarda ve elektrik gitar gibi yüksek empedanslı kaynaklarda, uzunluğun sese olumsuz etkisi yine farkedilebilir derecededir.
 • Balanssız kablolarda ve düşük empedanslı kaynaklarda, etki azdır ancak yine hissedilebilir.
 • Balanslı kablolarda ise uzunluğun sese etkisi diğerlerine oranla çok daha azdır.

Standart kabloların yer aldığı bir zincirin içinde tek bir kabloyu Vovox ses iletkeni ile değiştirmek mantıklı mıdır?

Elde edilen ses kalitesi, ses zincirindeki değişik bölümlerin toplamıdır. Bir kablo zincirinde, en kötü kablonun tüm sesi etkileyeceğini ve diğerlerinin kalitesini limitleyeceğini düşünmek yanlış olur. Aslında, her bir bölüm final sonuca belli bir derecede etki eder. Bu nedenle, zincirde değiştirilen her kablo seste aşamalı bir gelişme sağlar.

Vovox ses iletkeninin “direct” veya “protect” versiyon olup olmadığını nasıl anlarız?

 • Korumasız “direct” ses iletkenleri siyah bir net ile kaplanmıştır.
 • Korumalı “protect” ses iletkenleri ise kaplanmış oldukları net’de ince gri bir çizgiye sahiptir.
 • Vovox®drive hoparlör kablosu, kaplandığı net üzerinde beyaz bir çizgiye sahiptir.

Vovox ses iletkenlerinin ömrünü kısaltmamak için ne yapmalıyız?

 • Kabloları bükmeyin ve düğüm yapmayın.
 • Çok düşük bükülme çapından sakının.
 • Bazı elektrikçilerin yaptıkları gibi kolunuzla kabloyu sarmaktan kaçının. Bu durum zaman içinde kabloyu yıpratır.
Ses iletkenlerinin doğru ayarlandığını nasıl anlarız?
Doğru ayarı Vovox etiketi ile belirtilmiştir. Lütfen Vovox etiketinin olduğu ucu “sinyal alıcı” tarafına takınız. Örneğin; gitarınızı gitar amplifikatörüne bağlayacaksanız, kablonun Vovox etiketli ucu amplifikatöre takılacak uçtur.
Vovox ses iletkenleri sahnede de kullanılabilir mi?
Vovox link protect A enstrüman kabloları birçok profesyonel tarafından sadece kayıt stüdyolarında değil, aynı zamanda sahnede de kullanılmaktadır. Bu tip durumlarda herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanılabilir.
Balanslı Vovox link protect S ve Vovox link direct S diğer kablolara göre daha serttir. Bu kablolar ağırlıklı olarak kayıtlar içindir. Yine de bazı sanatçılar Vovox link protect S’i sahnede de kullanmayı tercih etmektedirler.